Certifikáty

Společnost HiTes CE je držitelem certifikátů pro oblasti Systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 a Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.