ICT řešení

Významné zakázky společnosti HiTes CE v oblasti ICT řešení

Vybavení ICT pro nové firemní prostory v Praze

Komplexní návrh a dodávka strukturované kabeláže, vybavení serverovny, UPS, instalace switchů, serverů a enterprise WiFi AP, dodávka mini PC, zapojení IT techniky, návrh a dodávka audio-vizuální techniky.

Modernizace LAN a výstavba serverovny

Komplexní návrh a rekonstrukce stávající strukturované kabeláže, instalace Enterprise WiFi AP, zapojení switchů a vybrané IT techniky, dodávka a instalace STA a AV techniky.

Výstavba LAN pro zákazníka Expedia Services CZ

Návrh a dodávka strukturované kabeláže, vybavení 2 serveroven, zapojení switchů, dodávka a instalace mini PC, návrh a dodávka AV techniky.

Implementační a servisní podpora

Implementace a servis telefonních ústředen a aktivních prvků pro vybrané zákazníky v České republice.

Rekonstrukce LAN na pobočkách

Kompletní rekonstrukce sítí LAN na 49 pobočkách České pošty na Moravě a ve východních Čechách.

Komunikační infrastruktura

Výstavba jednotné TDM/IP komunikační infrastruktury zahrnující dodávku, úpravu či výměnu komunikačních systému/serverů.

Dodávky a správa IT

Dodávky aktivních prvků, výpočetní techniky, informačních a databázových systémů. Správa počítačové sítě.

Datová a hlasová infrastruktura

Dodávky aktivních prvků, výpočetní techniky a hlasové komunikačníinfrastruktury. Správa ICT infrastruktury.

Datová a hlasová infrastruktura

Dodávky aktivních prvků, výpočetní techniky a hlasové komunikační infrastruktury. Správa ICT infrastruktury.

Dodávky IT

Návrhy, dodávky a konfigurace HW, SW (stanice, servery, periferie), dodávky aktivních prvků.

Instalace a servis IT pro biometrická pracoviště (CDBP)

Instalace a servis HW a SW pracovišť, zajišťujících zhotovování biometrických dokumentů pro občany ČR.

Jednotná komunikační infrastruktura

Dodávka, implementace a servis jednotné TDM/IP komunikační infrastruktury zahrnující komunikační systémy/servery a související rozvody, včetně dodávky a nastavení telefonní části operačních středisek, integrace TCTV 112, začlenění do jednotného číslovacího plánu.

Komunikační infrastruktura

Dodávka aktivních prvků, výpočetní a komunikační techniky, správa počítačové sítě.

Výstavba kabelové infrastruktury

Návrh a dodávky optických, datových a telefonních sítí zahrnující zejména dodávku páteřní optické sítě v areálu Pražského hradu, rekonstrukce a vybavení serveroven, rekonstrukci telefonních rozvodů v areálu PH a zámku Lány.

Datová metropolitní síť

Dodávka a implementace bezdrátové MW sítě, strukturovaných kabeláží, silnoproudých rozvodů, koncových i centrálních aktivních prvků, a výpočetní techniky včetně periférií.

Dodávky IT a komunikační infrastruktura

Dodávka PC sestav včetně OS a MS Office, projekční a konferenční techniky audio a videotechniky, interaktivní tabule, včetně instalace. Software pro skenování a serverových licencí Ms CAL včetně instalace. Instalace strukturované kabeláže, včetně wifi prvků a aktivních prvků. Dodávka elektronických čteček knih a další ICT techniky.

Dodávky IT

Dodávka PC sestav OS a monitorů včetně servisních služeb. Zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do zastupitelstva města

Dodávky IT

Dodávka PC sestav a notebooků včetně OS, monitorů, tiskáren, ploteru a další ICT techniky včetně servisních služeb

Dodávky videotechniky

Dodávka foto a videotechniky, dodávka videostřižny.

Dodávky IT

Dodávka a instalace výpočetní techniky

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní audit, dodávka bezpečnostního řešení

Digital Media Signage systém

Digital Media Signage systém – návrh a implementace

Bezpečnostní řešení

Dodávka bezpečnostního řešení pro velké podniky

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní audit, dodávka bezpečnostního řešení

ICT řešení Více informací
Helpdesk: +420 242 418 331

Kontaktní formulář